Centrul de Excelență în Construcții

or. Chişinău

Limbile de instruire: română, rusă.

Forma de instruire: de zi şi frecvenţă redusă.

Probele de concurs: concursul mediilor din atestat.

Specialităţi:

Nivelul  IV ISCED

- Construcţia și exploatarea clădirilor și edificiilor;

- Sisteme de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie;

- Tehnologia prelucrării lemnului;

- Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie;

- Construcţia şi exploatarea drumurilor;

- Arhitectură;

- Design interior;

- Evaluarea imobililui;

- Cadastru şi organizarea teritoriului.

Nivelul  III ISCED

- Instalații de încălzire și echipamente solare, aparate și echipamente de ventilare și climatizare.

Durata studiilor:

- 4 ani – pentru absolvenţii de gimnaziu (9 clase);

- 2 ani – în baza diplomei de BAC;

- 3 ani – secţia de frecvenţă redusă.

Colegiul dispune de:

- bloc de studii cu săli bine amenajate;

- laboratoare de informatică cu calculatoare conectate la Internet;

- atelier şi laborator specializat cu tehnică şi utilaj performant;

- bibliotecă ştiinţifico-tehnică, sală de lectură şi un tezaur de 88 800 cărţi;

- sală sportivă, sală pentru antrenamente, terenuri de sport la aer liber;

- condiţii sociale suficiente – cămine, cantină, serviciul medical.Adresa: str. Gh. Asachi 71, or. Chişinău
Telefon: (+373 22) 721 234; (+373 22) 721 783
Fax: (+373 22) 731 005
Orar: L-V: 8-17
Vizite firma: 26736