IMSP Institutul Mamei și Copilului, Clinica "Emilian Coțaga"

or. Chişinău

 

(fondat în anul 1955)

În instituție se acordă asistența medicală specializată copiilor din republică, în condiții de staționar și consultativă de ambulator, de la naștere până la vârsta de 18 ani. Pe parcursul anului în Clinica „Em. Coțaga” se tratează 7000-8000 copii și 20000-23000 consultații planice și urgente a specialiștilor instituției.

În cadrul instituției funcționează următoarele subdiviziuni, în regim non-stop:

Profil chirurgical:

- chirurgie oro-maxilo-facială;

- oftalmologie și microchirurgie oculară;

- combustiologie;

- otorinolaringologie.

Profil pediatric:

- Secţia  pediatrie pentru copii cu dereglări metabolice, malnutriţie și reanimare (pentru copii de vârsta fragedă).

Intervențiile chirurgicale la copii sunt asigurate cu anestezie generală cu anestezice contemporane. La necesitate, copiilor li se acordă asistența medicală în reanimatologie și terapie intensivă.  În componența instituției activează Centrul Republican de Audiologie, Protezare Auditivă și reabilitare medico-pedagogică, unde sunt protezați cu aparate auditive copii și adulți.

Procesul diagnostic și curativ este asigurat la nivel contemporan de către: laboratorul clinico-biochimic-imunologic-microbiologic, cabinetul de imagistică medicală (ultrasonografie, etc.), înzestrate cu aparatură medicală modernă.

 

Asistența medicală specializată copiilor este asigurată de un colectiv de medici de înalt profesionalism și calificare. Din 60 de specialiști, ce activează în spital, 2 sunt doctori habilitați în medicină, 8 – doctori în medicină, 45 – medici de categorie superioară.Adresa: str. V. Alecsandri 2, or. Chişinău
Telefon: (+373 22) 727 776
Fax: (+373 22) 727 774
Orar: 24/24
Vizite firma: 32379