Micromed

Chisinau city

 

 Adresa: 37 Testemitau str., Chisinau city
Telefon: (+373 22) 280 809; (+373 22) 844 649
Orar: Mon.-Fri.: 8-17; Sat.: 9-13; Sampling Mon.-Fri.: 8-11; Sat.: 9-11
Vizite firma: 20938